ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายความจังหวัดขอนแก่น

เปิดหน้าต่อไป

รู้จักจังหวัดขอนแก่น

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น

คำขวัญจังหวัดขอนแก่น

  "พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก "  

ประวัติเมืองขอนแก่น

ขอนแก่น (เดิมชื่อ ขามแก่น) เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม[3]

จังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ภูมิศาสตร์

 • ภูมิประเทศ

  จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพื้นที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ำสลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอำเภอภูเวียง บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคำ เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร

  บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ำไปทางราบลุ่มที่ขนานกับลำน้ำชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นที่จะลาดชันไปทางตะวันออก มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -180 เมตร

  จังหวัดขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้


 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ภูมิอากาศ

  สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

1. อำเภอเมืองขอนแก่น Amphoe Mueang Khon Kaen
    ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น เลขที่ 30 ถนนประชาสโมสร ตำบล ในเมือง
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
    โทรศัพท์: 0-4323-6115
    โทรสาร: 0-4323-6115
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

2. อำเภอบ้านฝาง Amphoe Ban Fang
    ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง
    อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
    โทรศัพท์: 0-4326-9000
    โทรสาร: 0-4326--9095
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

3. อำเภอพระยืน Amphoe Phra Yuen
    ที่ว่าการอำเภอพระยืน ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลพระยืน
     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
     โทรศัพท์: 0-4326-6033
     โทรสาร: 0-4326-6026
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

4. อำเภอหนองเรือ Amphoe Nong Ruea
    ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ
    อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
    โทรศัพท์: 0-4329-4112,0-4329-4101
    โทรสาร: 0-4329-4112
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

5. อำเภอชุมแพ Amphoe Chum Phae (ศาลจังหวัดชุมแพ)
    ที่ว่าการอำเภอชุมแพ หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ
    อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
    โทรศัพท์: 0-4331-1300
    โทรสาร: 0-4331-1803
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

6. อำเภอสีชมพู Amphoe Si Chom Phu
    ที่ว่าการอำเภอสีชมพู ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม
    อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
    โทรศัพท์: 0-4339-9140, 0-4339-9069
    โทรสาร: 0-4339-9140, 0-4339-9069
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

7. อำเภอน้ำพอง Amphoe Nam Phong
    ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง เลขที่ 70 หมู่ที่ 10 ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย
    อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
    โทรศัพท์ : 0-4343-1792,0-4343-1892
    โทรสาร: 0-4343-1438,0-4343-1590
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

8. อำเภออุบลรัตน์ Amphoe Ubonrat
    ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
    อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
    โทรศัพท์: 0-4344-6098
    โทรสาร: 0-4344-6098
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

9. อำเภอกระนวน Amphoe Kranuan 
    ที่ว่าการอำเภอกระนวน หมู่ที่ 1 ถนนมิตรบำรุง ตำบลหนองโก
     อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 
     โทรศัพท์: 0-4325-1358 
     โทรสาร: 0-4325-1361
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567


10. อำเภอบ้านไผ่ Amphoe Ban Phai
      ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เลขที่ 712 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
      อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
      โทรศัพท์: 0-4327-2611
      โทรสาร: 0-4327-2611
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

11. อำเภอเปือยน้อย Amphoe Pueai Noi
     ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์ประชาสันติ์
     ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
     โทรศัพท์: 0-4349-4024
     โทรสาร: 0-4349-4024
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

12. อำเภอพล Amphoe Phon (ศาลจังหวัดพล)
      ที่ว่าการอำเภอพล ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล
      อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
      โทรศัพท์: 0-4341-4520
      โทรสาร: 0-4341-5640
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

13. อำเภอแวงใหญ่ Amphoe Waeng Yai
      ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาภิบาล
      ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
      โทรศัพท์: 0-4349-6042
      โทรสาร: 0-4349-6051
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  


14. อำเภอแวงน้อย Amphoe Waeng Noi
      ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย หมู่ที่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย
      อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
      โทรศัพท์: 0-4349-9303
      โทรสาร: 0-4349-9053
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

15. อำเภอหนองสองห้อง Amphoe Nong Song Hong
      ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง
      อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
      โทรศัพท์ : 0-4349-1274
      โทรสาร: 0-4349-1274
      อีเมล: kknsh1018@gmail.com
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

16. อำเภอภูเวียง Amphoe Phu Wiang
      ที่ว่าการอำเภอภูเวียง ถนนภูเวียง - กุดฉิม หมู่ที่ .3 ตำบลภูเวียง
      อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150
      โทรศัพท์ : 0-4329-1229
      โทรสาร: 0-4329-1225
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

17. อำเภอมัญจาคีรี Amphoe Mancha Khiri
     ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า
     อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
     โทรศัพท์ : 0-4328-9049, 043-289158
     โทรสาร: 0-4328-9049, 043-289158
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

18. อำเภอชนบท Amphoe Chonnabot
      ที่ว่าการอำเภอชนบท ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท
      อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
      โทรศัพท์ : 0-4328-6252
      โทรสาร: 0-4328-6252
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

19. อำเภอเขาสวนกวาง Amphoe Khao Suan Kwang
      ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง
      อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
      โทรศัพท์ : 0-4344-9113
      โทรสาร : 0-4344-9113
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567

20. อำเภอภูผาม่าน Amphoe Phu Pha Man
      ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ ตำบลภูผาม่าน        อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
      โทรศัพท์: 0-4339-6035
      โทรสาร: 0-4339-6035
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

21. อำเภอซำสูง Amphoe Sam Sung
      ที่ว่าการอำเภอซำสูง ถนนกระนวน-เชียงยืน ตำบลกระนวน
      อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
      โทรศัพท์ : 0-4321-9105
      โทรสาร: 0-4321-9105
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย Amphoe Khok Pho Chai
      ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านโคก
      อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
      โทรศัพท์ : 043216184
      โทรสาร:
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

23. อำเภอหนองนาคำ Amphoe Nong Na Kham
      ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก
      อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
      โทรศัพท์ : 0-4321-7099
      โทรสาร: 0-4321-7099
       สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

24. อำเภอบ้านแฮด Amphoe Ban Haet
      ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ถนนศูนย์ราชการ
      ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
      โทรศัพท์ : 0-4321-8218
      โทรสาร: 0-4321-8218
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

25. อำเภอโนนศิลา Amphoe Non Sila
      ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา
      อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
      โทรศัพท์ : 0-4328-1104
      โทรสาร: 0-4328-1105
      อีเมล: amphoenonsila@gmail.com
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

26. อำเภอเวียงเก่า Amphoe Wiang Kao
      ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ตำบลในเมือง
      อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
      โทรศัพท์ :
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  


X