ทนายศิรสิทธิ์.com

ทนายศิรสิทธิ์.com

เมนู

บทนำ

สมาชิกเครือข่ายทนายความจังหวัดกรุงเทพ (ฝั่งพระนคร)

ทนายศิรสิทธิ์.com
ทนายศิรสิทธิ์.com

ทนายความศิรสิทธิ์ รับว่าความคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  คดีแรงงาน   คดีปกครอง  ฯลฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  >  เมืองพล บ้านไผ่ มัญจาคีรี ขอนแก่น  >  ชัยภูมิ  >  ชุมพร  >  ระนอง  > เชียงใหม่  >  ลำพูน  >  ลำปาง  >  พะเยา  >  ทั่วราชอาณาจักร  โทร.  063 815 6287

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษากฎหมาย และบริการทางกฎหมายด้านอื่น ๆ

            รับว่าความ ฟ้องร้องดำเนินคดี ยื่นคำให้การแก้ต่าง สู้คดี ในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา และการบังคับคดี  ทั้งในฐานะโจทก์และจำเลย  โดยทนายความและทีมงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์  และให้บริการอื่น ๆ ทางด้านกฎหมาย เรามีทนายความและทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน ดูแลและให้บริการแก่ท่าน

คดีครอบครัวและมรดก

ฟ้องหย่า//เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร//รับรองบุตร//ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน//ร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก//คัดค้านผู้จัดการมรดก

คดีแพ่ง

คดีจ้างเหมาก่อสร้าง//ผิดสัญญาจ้างทำของ//ผิดสัญญาซื้อขาย//คดีกู้ยืม//คดีจำนองและบังคับจำนอง//ค้ำประกัน//ฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง//คดีคอนโด//คดีหมู่บ้านจัดสรร//คดีละเมิด ฟ้องเรียกค่าเสียหาย//คดีประกันภัย//คดีที่ดิน แบ่งกรรมสิทธิ์//ฟ้องขับไล่

คดีผู้บริโภค

เช่าซื้อรถ//คดีบัตรเครดิต//สินเชื่อ

คดีอาญา

ยักยอก//ฉ้อโกง//ลักทรัพย์ //ลักทรัพย์นายจ้าง//หมิ่นประมาท//บุกรุก//ทำให้เสียทรัพย์//ทำร้ายร่างกาย//ฆ่า พยายามฆ่า//ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความตาย //พรากผู้เยาว์//เมาแล้วขับ//ขับรถโดยประมาท//อาวุธปืน

คดีอื่น ๆ

คดีล้มละลาย//คดีแรงงาน เรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหาย//คดีปกครอง

การบังคับคดี

ตั้งเรื่องบังคับคดี//สืบทรัพย์//ยึด อายัดทรัพย์//ขอทุเลาการบังคับคดี//เจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้//ขอลดอายัดเงินเดือน

บริการทางกฎหมายด้านอื่น ๆ เช่น

รับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)//ชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาวินัยข้าราชการ//ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา//จัดทำพินัยกรรม//จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท//ประกันตัว//ร้องขอความเป็นธรรม//หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้//หนังสือค้ำประกัน//หนังสือเลิกจ้าง หนังสือตักเตือน หนังสือรับสภาพหนี้//บันทึกข้อตกลง ฯลฯ

                ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  โปร่งใส่  ในราคามาตรฐาน  พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุด  ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร เอกชน นิติบุคคล ห้างร้าน และลูกค้าท่านอื่น ๆ ให้ดูแลรับผิดชอบคดี และให้คำปรึกษากฎหมายเป็นจำนวนมาก